top of page

Learn English with Songs (Học Tiếng Anh qua các bài hát)

  • 11bước

Giới thiệu

Do you want to have fun and learn English with songs? Let's do just that, with a little help you will get to learn English with music and have fun doing it. It is super simple. Practice your English listening skills and improve your pronunciation as well as vocabulary with our quizzes from each song! Bạn có muốn vui học tiếng Anh qua các bài hát? Chương trình này sẽ giúp bạn học tiếng Anh qua âm nhạc một cách thú vị và cực kỳ đơn giản. Hãy luyện tập kỹ năng nghe tiếng Anh và cải thiện cách phát âm cũng như từ vựng của bạn với các câu hỏi ôn tập của chúng tôi sau mỗi bài hát nhé!

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

bottom of page