top of page

Acerca de

High School Students

TIẾNG ANH HỌC THUẬT
​ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES - EAP

Chương trình Tiếng Anh Học Thuật (English for Academic Purposes – EAP) vừa bám sát đầu ra IELTS (chứng chỉ quốc tế phố biến nhất chứng minh khả năng tiếng Anh để tham gia các chương trình Đại học, Cao đẳng quốc tế), vừa đảm bảo trang bị cho học viên khả năng tiếng Anh học thuật cơ bản nhất, phù hợp nhu cầu du học hoặc nghiên cứu chuyên sâu bằng Anh ngữ, tăng khả năng tiếp cận với các thông tin, tài liệu nghiên cứu từ nước ngoài.

EAP được thiết kế nhằm bám sát mục tiêu IELTS đầu ra cho học sinh, giúp học sinh có nhu cầu du học đạt các tiêu chuẩn của tiếng Anh học thuật:

  • Khả năng viết luận khoa học

  • Khả năng trích dẫn đúng chuẩn

  • Làm việc, trao đổi, thảo luận nhóm

Lựa chọn chương trình EAP tại TTNN Hoàng Gia là một lựa chọn "hai trong một", khi vừa đảm bảo được chuẩn đầu ra cho các kỳ thi quốc tế như IELTS, vừa trang bị cho các em những kiến thức cũng như các kỹ năng thiết yếu cho việc học tập và du học trong môi trường quốc tế.

bottom of page