top of page

Acerca de

At the Library

TIẾNG ANH THIẾU NHI
​ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS - EYL

Chương trình Tiếng Anh Thiếu Nhi (English for Young Learners – EYL) xây dựng nền tảng Tiếng Anh giao tiếp tổng quát cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi với những điểm nổi bật sau:

  • Học qua trải nghiệm

  • Phát triển nhân cách

  • Phát triển tư duy

Các khóa EYL tại TTNN Hoàng Gia không chỉ giúp trẻ học, phát triển tư duy mà còn tạo thói quen tốt cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày cũng như tạo phản xạ cho trẻ khi giao tiếp bằng Tiếng Anh với người nước ngoài.

bottom of page