top of page

JUMPSTART 2B.1

  • 8bước

Giới thiệu

JUMPSTART 2B.1 Ở giai đoạn này bé sẽ được học và kết hợp các hoạt động để bé có nền tảng Tiếng Anh cơ bản. Khi học xong bé sẽ nghe và nói được cơ bản những mâu câu đơn giản phù hợp với lứa tuổi của các bé.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page