top of page

JUMPSTART 1A

  • 16Weeks
  • 4Steps

About

JUMPSTART 1A-B Ở giai đoạn này bé sẽ được học và kết hợp các hoạt động để bé có nền tảng Tiếng Anh cơ bản. Khi học xong 4 tháng đầu bé sẽ nghe và nói được cơ bản những mâu câu đơn giản phù hợp với lứa tuổi của các bé.

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page