top of page

​CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phương pháp giảng dạy và chuyên môn của chúng tôi dựa trên sự chuẩn hoá quốc tế và các nghiên cứu dạy và học nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Happy Kids with Books

​TIẾNG ANH THIẾU NHI

Chương trình tiếng Anh thiếu nhi (English for Young Learners) xây dựng nền tảng tiếng Anh giao tiếp tổng quát cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi

Students Sitting on Staircase

TIẾNG ANH HỌC THUẬT

Chương trình tiếng Anh học thuật (English for Academic Purposes) trang bị khả năng tiếng Anh học thuật dành cho nhu cầu du học hoặc nghiên cứu chuyên sâu bằng Anh ngữ cho học sinh từ 13-18 tuổi

Throwing Caps

CÁC KHOÁ LUYỆN THI

Các khoá luyện thi của chúng tôi giúp học viên đạt được những mục tiêu cao nhất trong hành trình chinh phục các chứng chỉ quốc tế được chấp nhận và có giá trị trên toàn thế giới, mở ra những cơ hội học tập và làm việc tốt nhất cho học viên

bottom of page